Om företaget

Vår ambition är att förse landets näringsidkare med maskinutrustning anpassad efter behov och önskemål
När kunden är glad - är vi glada!

Maskiner ska fungera och fungera, men är olyckan en gång framme ska servicen vara lättillgänglig. Vi har flera egna agenturer, till dessa produkter har vi reservdelslager och kunniga tekniker i Gävle. Vi har även utbildade partners, tillsammans täcker vi hela Sverige.

Vi hänger inte bara med... Vi går ofta före. Både matkultur och teknik förändras hela tiden. Vi vill erbjuda våra kunder moderna lösningar i båda bemärkelserna. Vi säljer de flesta välkända fabrikaten inom storkök och erbjuder service på många av dem.

Inom glass och slush är vår målsättning klar: Vi ska helt enkelt vara bäst! Det vill säga erbjuda bäst: Service, funktion, flexibilitet och ekonomi.

  Kvalité- och miljöpolicy

  ACTOR skall verka för att:
  • Leverera tjänster och produkter av sådan kvalité att våra kunders förväntningar blir till fullo uppfyllda.
  • Detta förutsätter en tjänst eller produkt av jämn kvalité i alla led.
  • Vara lyhörd för marknadens krav och ständigt förbättra vårt arbete.
  • Följa myndigheters krav och bestämmelser.
  • Att all verksamhet och tjänster måste betraktas som ett uttryck för vår kvalité.
  • Detta är av avgörande betydelse för vår konkurrensförmåga och lönsamhet, samt ett villkor för en framstående position inom branschen.

  Miljö

  ACTOR skall leverera energi effektiva anläggningar som tar hänsyn till inre och yttre miljö:
  • Vi eftersträvar, att i vårt dagliga arbete använda material och metoder och hålla oss informerade om de nyheter och förbättringar på marknaden som är skonsamma mot miljön.
  • Miljöfarligt avfall hanteras med största försiktighet för att undanröja risker för människan och miljön.
  • Vår personal utbildas och informeras i miljöfrågor så att ett miljömedvetet beteende möjliggörs och uppmuntras.
  • Vi skall följa gällande lagstiftning, föreskrifter och krav som organisationen berörs av.

  Kontakta oss


  Kontakta oss på 026-14 77 70 för att höra mer om glassförsäljning, vilka maskiner som passar er eller bara för att diskutera gelato — vi ser fram emot att höra från er!